Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek

SPTC (Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek) is uitgever van de Podium Cadeaukaart, voorheen de Theater- en Concertbon. Onze mission statement is het genereren van extra bezoek aan theater en concert middels de Podium Cadeaukaart en de expertise & data die daarmee zijn opgebouwd. De cadeaukaart zelf is daarvoor een belangrijk en effectief instrument. Wekelijks worden hiermee gemiddeld 5.000 theater- en concertkaartjes afgerekend.

De opbrengsten van SPTC vloeien altijd terug naar de sector. In de eerste plaats via verzilvering van de Podium Cadeaukaart, wat de kaartverkoop bij de Nederlandse podia versterkt. De onverzilverde saldi worden besteed aan de exploitatie en marketing van de Podium Cadeaukaart en de collectieve promotie van de podiumkunsten. De SPTC is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Verkoopkanalen zijn podia in Nederland, diverse online en offline retailkanalen (onder meer Primera en Albert Heijn) en podiumcadeaukaart.nl.

podium_doos_kaart

Bestuursleden

Het bestuur van de SPTC bestaat uit het VSCD-bestuur minus de voorzitter, aangevuld met 2 financieel deskundigen. De penningmeester van de VSCD is q.q. voorzitter van de SPTC. Het bestuur komt 6 keer per jaar bij elkaar.

Het bestuur wordt gevormd door:
Yan van der Heijden (namens de VSCD / dir. Theater De Blauwe Kei)
Robert Jacobson (gepensioneerd finance manager Unilever NV)
Alex Kühne (namens de VSCD / dir. Deventer Schouwburg)
Coen Muller (financieel consultant te Amsterdam)
Nynke Stellingsma (namens de VSCD / dir. De Oosterpoort & de Stadsschouwburg)
Gerard Wolters (namens de VSCD / dir. Posthuis Theater)
Gea Zantinge (namens de VSCD / ‎dir. Het Concertgebouw)

Partners

VSCD

VNPF

Weetwaarjekoopt